Profesyonel Tartı Sistemleri

AR-GE

Kurulduğu günden bugüne ar-ge çalışmalarına büyük önem veren Hana, teknolojiyi takip ederek müşterilerine yenilikçi ürünler sunmaktadır. Sürekliliği olan kaliteyi savunan HANA, misyon olarak uzun ömürlü, kaliteli ve problemsiz ürün ilkesi ile hareket etmektedir. İnovasyon ve Ar-Ge faaliyetlerinin günümüzün şirketlerini geleceğe bağlayan, sürdürülebilir ve karlı büyüme hedeflerine ulaşmada en önemli unsur olduğu bilinciyle; HANA stratejik yol haritasında, İnovasyon ve yeni ürün geliştirme itici güç olarak belirlenmiştir.

Araştırma ve geliştirmenin önemine olan inancımızla; yeni ürün gelişiminden, mevcut ürün iyileştirmelerine kadar farklı alanlarda, sektörün beklentileri doğrultusunda düzenli yatırımlar yapıyor; her yıl ciromuzun ciddi bir bölümünü Ar-Ge çalışmalarına ayırıyoruz.