Profesyonel Tartı Sistemleri

Kalite Politikamız

HANA yenilik ve kalite konularında uzun süredir lider konumundadır. Yenilik ve kalite, geleneksel araştırma ve geliştirme ile başlasa da, anlamı teknolojinin de ötesine geçer ve müşterilerimizin ihtiyaçlarını anlamayı da kapsar.

HANA uzun süren çalışmalar neticesinde sektör dinamiklerini ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak birçok alanda değişime imza attı. Teknik personel sayısını arttırarak üretim hacmini genişletti. Fabrika içerisinde kurulan yeni üretim düzeni, son teknolojik sistemler ve deneyimli personeli ile Hana, kusursuz ve kaliteyi vaadediyor.

  • Kalite yönetim sistemimizin ISO 9001 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilmesi, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi,
  • Toplam Kalite felsefesini esas alarak, takım ruhu içerisinde şirket ve birim hedeflerine ulaşılması,
  • İş süreçlerimizin özdeğerlendirme süreci ile gözden geçirilerek, performansımızı geliştirecek önleyici yaklaşımların belirlenmesi,
  • Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda tüm süreçlerimizdeki verimliliğin uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltilmesi,
  • Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımların cesaretlendirilmesi, teknik ve davranışsal yetkinlikleri artıracak eğitimlerin gerçekleştirilmesi yönünde faaliyetlerimizi Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yöneterek, elektronik tartı sektöründe kalite açısından öncülüğümüzle örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışırız.